צוואות וירושות

עריכת הצוואה וניסוחה היא מלאכה שאנו רואים בה אחריות גדולה הואיל והיא באה לבטא רצונו של אדם מה ייעשה ברכושו לאחר אורך שנים.

תהליך עריכת הצוואה כולל פגישות עם המצווה על מנת להבין את רצונו, את שיקוליו  מתוך מטרה לנסח אותם בצורה המיטבית שתבטא את רצונו.

המשרד מטפל בעריכת בקשות לצווי ירושה, צווי קיום צוואה ורישום זכויות בנכסים שונים בהתאם לצווים אלו.

 

קישורים נבחרים:

 

אתר הרשם לענייני ירושה