טקס הנחת אבן פינה

טקס הנחת אבן פינה

תכנית מגורי חוף עתלית חכ/400 – ינואר 2019

טקס הנחת אבן פינה

טקס הנחת אבן פינה

תכנית מגורי חוף עתלית חכ/400 – ינואר 2019

טקס הנחת אבן פינה

טקס הנחת אבן פינה

תכנית מגורי חוף עתלית חכ/400 – ינואר 2019

מעמד טקס החתימה

מעמד טקס החתימה

הסכם תכנית חכ/400 בעתלית בחודש ספטמבר 2018

מעמד טקס החתימה

מעמד טקס החתימה

הסכם הפיתוח במתחם בולוני עתלית – ספטמבר 2017

מתוך מגזין "חוף הכרמל" גליון 72

מתוך מגזין "חוף הכרמל" גליון 72

הודעה על החתימה על הסכם הפיתוח לשכונת בולוני בעתלית

מתוך גליון מס' 57, "דלתיים פתוחות",

מתוך גליון מס' 57, "דלתיים פתוחות",

תמונת ועדת האתיקה היוצאת וזו הנכנסת. בשתיהן מכהן עו"ד ליאור עמר (ראשון ושלישי משמאל - בהתאמה)

כתבה מתוך דף הפייסבוק

כתבה מתוך דף הפייסבוק

כתבה מתוך דף הפייסבוק של המועצה האזורית חוף הכרמל

כתבה בכלכליסט

כתבה בכלכליסט

לבעלי הקרקעות בעתלית נמאס לחכות והם עוקפים את המועצה המקומית

כתבה בעיתון חוף הכרמל

כתבה בעיתון חוף הכרמל