הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל שיצאה לדרך, עוסקת בשני שינויים מרכזיים.

הראשון הוא שינוי ביחס לזכויות החוכרים.

השינוי המרכזי השני במסגרת הרפורמה הוא במבנה הפנים ארגוני במינהל והפיכתו לרשות ממשלתית.

המינהל בעצם הוא גוף המנהל את רוב הקרקעות במדינת ישראל, ולכן בהרבה מאוד נכסים, בכל העברת זכויות או בקשת להיתר בניה, יש לעבור דרך המינהל, מה שמביא לחיכוך בין החוכר למינהל ומחייב את המינהל למנגנון פקידותי ובירוקרטי גדול ויקר מאוד.

השינוי המרכזי הוא הקניית בעלויות לחוכרים בנכסים למגורים ולתעסוקה בקרקע עירונית.

רבים קבלו הודעות על כך. פועל יוצא מכך הוא שהקניית בעלות, להבדיל מחכירה, על שם החוכר, שהופך להיות כעת בעלים, תייתר פניה למינהל בקשר לנכס בעת מכירתו או בקשה להיתר בניה. כך מצטמצם הצורך לפנות למינהל כפי שהיה ערב הרפורמה.

הקניית הבעלות כאמור, שהינה תמורה מרכזית ברפורמה, נעשית רק בנכסים מהוונים, ברוב המקרים ללא תמורה.

חוכר רשאי להישאר במעמד של חוכר, גם אם ההמרה לבעלות תוצע לו.

לסיכום, וכחומר למחשבה, הרפורמה במינהל, שמטרתה לשפר את השירות לקהל, לצמצמם מועדים בטיפול בבקשות להעברת זכויות והיתרי בניה למשל, באה על מנת להמריץ את שוק הדירות והקרקעות ולהקל על הליכי המכירה והבניה.

עדיין מוטלות מגבלות על העברה לזרים. עסקאות של למעלה מ- 16 דונם צריכות אישור מיוחד, כך שהמטרה שלשמה נוצר מנגנון החכירה, שמירה על הקרקעות מפני השתלטות גורמים זרים, נשמרת.

גם אם לא קיבלתם הודעה, אנו ממליצים לבדוק האם אתם זכאים להקניית בעלות במסגרת הרפורמה.

האמור במדור "חומר למחשבה" אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו בא להחליף אותו. כשמו כן הוא. חומר למחשבה.


מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון