רכישת דירה מקבלן

רכישת דירה, מ"יד שניה" או חדשה מקבלן, היא עסקה מרכזית ומשמעותית בחיי אדם.

חשוב לזכור, כי כאשר רוכשים דירה מקבלן, עורכי הדין של הקבלן אינם מייצגים את הרוכש, אלא מטפלים עבור הרוכש ברישום הזכויות של שם הרוכש.

בכל הסכם מכר מקבלן, עניין זה מצוין בצורה המפורשת ביותר. רוכשים עלולים לטעות לחשוב שבשל תשלום שכר טרחה ששילמו ישירות לבא כוח הקבלן, הוא מייצג אותם לעניין הסכם המכר מול הקבלן, ולא היא.

עורך דין מטעם הרוכשים יבדוק את הסכם המכר והתאמתו לחוק המכר, יוודא קיומם של מסמכים החשובים לעסקה, יוודא שיימסרו לרוכשים בטוחות בהתאם לחוק, יבדוק את זכויות המוכר בקרקע, את המצב הרישומי, אפשרויות הרישום על שם הרוכש ומועדן, את המצב המיסויי ועוד.

לסיכום, וכחומר למחשבה, עסקאות מכר דירה מקבלן ראוי שתיבחן ותיבדק על ידי עורך דין מטעם הרוכש.

האמור במדור "חומר למחשבה" אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו בא להחליף אותו. כשמו כן הוא. חומר למחשבה.


מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות