דברים שנשא עו"ד ליאור עמר בטקס חתימת הסכם הפיתוח למתחם תוכנית מכ/376 לביצוע עבודות פיתוח ותשתית

שלום רב,

אנחנו שמחים לשוב היום לחדר הזה ולמעמד הזה ולפגוש את הפורום הנכבד הזה, כחודש בלבד מאז המעמד האחרון בו נחתם ההסכם למסירת התשתיות במכ/380.

מנהלת מתחם מכ/376, כמו מנהלת הפיתוח במתחם מכ/380, מובלת על ידי אותו היזם, מר דוד כרפיס. אני מאחל לדוד ולמועצה הצלחה במתחם 376 שלא תפחת מזו שבמכ/380.

אני יכול לעדכן שהעבודות לסיום ומסירת התשתיות במכ/380 מתקדמים לפי התכנון.

מנהלת מכ/376 החלה בהתארגנות לביצוע עבודות בהיקפים גדולים בשליש הדרומי של התוכנית בו נמצאים הכניסה הראשית למתחם התוכנית, בית הספר, מרכז מסחרי ובתי מגורים.

המנהלת תשלב ידיים עם המועצה על מנת לעמוד ביעדים שהציבה המועצה לגבי התשתיות.

עתלית משנה פניה בימים אלו, והמהלכים שמושלמים בתקופה האחרונה ישנו את עתלית לעשרות השנים הבאות.

בניה של מאות יחידות מגורים, מרכזים מסחריים, הכל בטווח השגה, בזכות המהלכים אותם מובילה המועצה והעומד בראשה, ושילוב היזמים ובעלי הקרקע בעשיה.

אנו מברכים את ראש המועצה, מר כרמל סלע, מאחלים לך המשך עשייה ותנופה. אנו מודים לצוות המועצה, למודי ברכה, סגן ראש המועצה, למהנדס המעוצה, אינג' אסף וחנר וליועצת המשפטית עו"ד אסנת הירש.

אני מודה לצוות המנהלת, אינג' קובי קורנברג, גב' יהודית ספוז'ניק. לקבלן המבצע, אחים בן רחמים צפון.

בהצלחה לכולם והמשך עשייה מוצלחת.


מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון