דברים שנשא עו"ד ליאור עמר בטקס הנחת אבן פינה לשכונת מתחם חכ/400 בעתלית ביום 17.01.2019

מכובדי,

הרב יעקב טויב, אדוני ראש המועצה מר אסיף איזק, אדוני ראש המועצה לשעבר מר כרמל סלע, מר מודי ברכה סגן ראש המועצה לשעבר.

אדוני סגן יו"ר המועצה מר קובי ציטר.

אדוני דגן יו"ר המועצה מר רפי אבני.

מר חגי עטיה, גזבר המועצה.

מנכ"ל המועצה, מר ירון פרידמן

מהנדס המועצה אינג' אסף וחנר

מר ברק רוזן, מר עופר פלדמן ומר אסי טוכמאיר, קנדה ישראל

סמנכ"ל ההנדסה מר נועם גרייף

ה"ה רובר ונור שגראווי, מר ארי ליבוביץ, משגראווי ליבוביץ.

משפחת רוטשילד היקרה

מתכנני ויועצי התכנית

ה"ה שמעון ודודי בן רחמים

רוכשי זכויות ובעלי קרקע

אורחים ומכובדים.

אני מברך את מר כרמל סלע ואת מר מודי ברכה שכיבדו אותנו בהשתתפותם על הדרך הארוכה שעשינו יחד עד לרגע הזה ולאחל להם המשך הצלחה ועשייה בתפקידיהם החדשים.

אני מברך את ראש המועצה החדש וצוותו ומאחל לכם שנים ארוכות וברוכות של עשיה, פיתוח ובניה. שתזכו לעוד הרבה טקסים כאלו

כמה מילים על המנהלת

מנהלת הפיתוח בראשה אני עומד הינה חברה בבעלות בעלי קרקע במתחם התכנית אשר חתמה על הסכם לתכנון ולביצוע עבודות הפיתוח הציבוריות במתחם התכנית עבור המועצה האזורית חוף הכרמל.

העבודות שתבצע המנהלת כוללות הקמת כל התשתיות הציבוריות הדרושות למגורים: מערכות ביוב, מים, ניקוז, דרכים, חשמל, תאורה שצ"פים ועוד. היקף העבודות בפרויקט כולו עומד על כ- 37 מליוני שקלים וצפוי להימשך כ- 3 שנים. העבודות כולן בפיקוח ובבקרת המועצה האזורית חוף הכרמל.

טקס הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה הזו מהווה הצבעת אמון וביטחון של היזמים ושל 242 משפחות חדשות ביישוב עתלית ובמועצה האזורית חוף הכרמל.

242 משפחות חדשות בחרו להקים כאן את ביתן בשל איכות החיים, רמת השירותים המוניציפליים, רמתה הגבוה של מערכות החינוך, חיי הקהילה וכל יתר השירותים אותם מספקת המועצה האזורית לתושביה.

המודל המשפטי שמכוחו מתבצע הפיתוח הינו מודל חדשני שעוגן בחקיקה רק בסוף שנת 2015 ושהמועצה האזורית חוף הכרמל הינה מהרשויות הראשונות שהשכילו לממשו. מודל זה של פיתוח באמצעות היזמים מגלם בתוכו יתרונות וחוזקות מובנים אצל יזמים יחד עם הגשמת יעדי בניה ואכלוס של יישוב גדל ומתפתח.

הגישה המבורכת של שיתוף פעולה ועבודה כתף לצד כתף מצד המועצה והיזמים היא שהביאה לתוצאה המיוחלת – הקמת השכונה החדשה. בבסיס שיתוף הפעולה – נכונות היזמים ליטול חלק משמעותי בפתרון הבעיות והסרת החסמים על מנת לקדם את הפיתוח שבלעדיו לא ניתן לבנות ולאכלס את השכונה. על כך אני מברך את היזמים ישראל קנדה, שגראווי ורוטשילד.

כעת אעבור לחלק התודות והן רבות:

אני מודה לראש המועצה הקודם מר כרמל סלע ולסגנו מר מודי ברכה שליוו את היזמים משלב אישור התכנית ועד לחתימה על הסכם הפיתוח.

תודות לראש המועצה מר אסיף איזק, אשר מכיר את הפרויקט מתוקף היותו חבר מליאה בשנים האחרונות, על הפתיחות, הנכונות לקדם את הפרויקט והפיתוח בשכונה, לטובת התושבים והמועצה.

תודות לקובי ציטר שדלתו פתוחה בפני המנהלת והוא נכון לשמוע ולסייע.

תודות למהנדס המועצה אינג' אסף וחנר וצוותו, אשר מומחיותו בתחום התשתיות הינה ברכה. תודה על ההובלה, המקצועיות והזמינות.

תודה ליועצת המשפטית גב' אסנת הירש, שנמצאת בחופשה, על המקצועיות ואורך הרוח.

תודה לגזבר המועצה מר חגי עטיה.

אני מודה לבעלי הקרקע בתכנית שהם העומדים מאחורי המנהלת.

תודה למשפחת רוטשילד, יעל, אבינועם ועמיהוד.

תודה לאסי טוכמאייר וברק רוזן מישראל קנדה.

תודה לנור שגראווי משגראווי ליבוביץ.

תודות לנועם גרייף, סמנכ"ל ההנסה בקנדה ישראל על ההשקעה הרבה.

תודה רבה לאמנון אמויאל ולגיל יאבלוצ'ניק מנהלי הפרויקט מחברת אפשטיין.

תודות למשפחת בן רחמים - שמעון, ורדה דודי ומשה בן רחמים.

תודה לכמיל שהלא מהנדס הפרויקט.

תודה לגב' אירית גיל

תודה לרו"ח תדי כהן ולצוות משרדו המסור.

תודה לצוות משרדי ובמיוחד לעורכות הדין איקה בר וחיה שומנפלד.

מודה להוריי הנמצאים כאן ולאשתי שרית על התמיכה.

אם שכחתי מישהו אני מתנצל.

ברכות לבעלי המגרשים בתכנית שהיום התקרבו צעד משמעותי נוסף בדרך לבניית ביתם החדש בעתלית.

עבודתנו כאן רק החלה ואני בטוח שנתמודד עם האתגרים המשותפים שעוד צפויים לנו בשיתוף פעולה מלא.

תודה וברכה לכל העושים במלאכה

בשעה טובה ובהצלחה


מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים